Jõhvi Rahvajooksu juhend

XXXIV JÕHVI RAHVAJOOKSU JUHEND

XXXIV Jõhvi Rahvajooksu korraldab MTÜ JESP koostöös Jõhvi valla ja Jõhvi Spordikooliga. Rahvajooks korraldatakse vastavalt rahvusvahelistele võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile.

XXXIV Jõhvi Rahvajooks toimub laupäeval, 14. septembril 2019.a.
VõistluskeskusasubJõhvi Spordikooli staadionil (Hariduse 5, Jõhvi).

1. Vanuserühmad ja distantsid

Tillujooks 250 m (ilma ajavõtuta eelkooliealised lapsed, lapse kuulumine vanuseklassi määratakse ära vanusega jooksu toimumise kuupäeva). 
Noortejooks 1 km
Jooks 5 km
Jooks 10 km

Tervisekõnd 5 km

Arvestust peetakse ja autasustamisele kuuluvad vanusegrupid (sünniaasta põhised)

1 km

2011.-2012.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2009.-2010.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2007.-2008.a. sündinud tüdrukud ja poisid

5 km

2005.-2006.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2003.-2004.a. sündinud tüdrukud ja poisid
NV  55+ (sünd 1964 ja varem)
M/V  55+(1964 ja vanemad)
N absoluutklass 
M absoluutklass 

10 km

N absoluutklass 
M absoluutklass 
Mehed (1985-2002)
Naised (1985-2002)
NV  35-44 (sünd 1984-1975)
NV  45-54 (sünd.1974-1965)
MV  35-44 (sünd 1984-1975)
MV  45-54 (sünd 1974-1965)

2. Stardiajad

12.00 - Tillujooksud eelkooliealiste
12.15 - 1 km tüdrukute jooks
12.30 - 1 km poiste jooks
13.00 - 10 km jooks 
13.05 - 5 km jooks ja 5 km tervisekõndijad

Rüseluse vältimiseks stardis võidakse jooksjad rivistada vastavalt rinnanumbrile stardigruppidesse. Grupi ala on tähistatud. Vales grupis startinu diskvalifitseeritakse.

Autasustamine:

15 min peale viimase distantsi lõppemist
Rüseluse vältimiseks stardis võidakse jooksjad rivistada vastavalt rinnanumbrile stardigruppidesse. Grupi ala on tähistatud. Vales grupis startinu diskvalifitseeritakse.

3. Finiš

XXXIV Jõhvi Rahvajooksu finiš on Jõhvi Spordikooli staadionil;
Lastejooksud toimuvad Jõhvi mikrorajooni tänavatel ning algavad ja lõpevad Jõhvi Spordikooli staadionil;
Tillujooksud toimuvad Jõhvi Spordikooli staadionil.

Finišeerides peab jooksjal või kõndijal olema nähtaval rinnanumber. Ilma rinnanumbrita finišialasse ei lubata.

4. Ajavõtt

Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip ja muud stardimaterjalid väljastatakse jooksupäeval kõikidele osalejatele Jõhvi Spordihallis alates kella 10.00-st ja lõpeb 1 tund enne vastava stardi algust.
Ühekordsed kiibid on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele. Kiipi finišis ei tagastata.
Vältimaks asjatuid sekeldusi ajavõtuga, jälgi et rinnanumber oleks korralikult kinnitatud ja jooksu ajal ära ei tuleks. 

5. Registreerimine

Osavõtjate eelregistreerimine toimub kuni 19.augustini kella 23.59-ni veebiaadressil www.jesp.ee.
NB! Eelregistreerunuks loetakse osaleja, kes on registreerunud ning tasunud kuni 19.08.2019 osavõtumaksu. 

NB! Eelregistreerimisel näidata ära rahvajooksu T-särgi suurus. Rahvajooksu särgid saavad ainul eelregistreerunud 1 km, 5 km ja 10 km jooksjad ja 5 km kõndijad.
7.2. Täiendav registreerimine (II voor) toimub alates 20. august kuni 11.09.2019 kella 23.59-ni.
7.3. Registreerimine jooksu päeval, 14.septembril, ainult Jõhvi Spordikooli staadionil sekretariaadis alates kella 10.00 ja lõpeb tund enne vastava stardi algust. 
Tillujooksul lõpeb registreerimine kell 11.30.
7.4 Ida-Virumaa õpilastel on võimalik registreerida ka koolides.
7.5. Firmadel, spordiklubidel ja koolidel on võimalik registreerida elektroonilise nimekirjaga ja tasuda arve alusel.

6. Osavõtumaks

Osavõtumaks on 10 eurot. Õpilastele, üliõpilastele, ajateenistuses viibijatele ja pensionäridele 5 eurot.

Jõhvi spordikooli õpilased osalevad rahvajooksul tasuta, registreerimine toimub treenerite poolt esitatud nimekirja alusel kuni 9.septembrini 2019.a.  

Kohapeal s.o. 14.09.2018 registreerumisel on kõigile osavõtjatele topelttasu - vastavalt 20 ja 10 eurot. Tillujooksul osalemine on tasuta.

Tasuda saab MTÜ JESP arvelduskontole EE361010220108344014 – makse selgitusse palume märkida kelle eest tasutakse (s.t. osaleja nimi ja perekonnanimi, sünniaasta, distants)
 

Osavõtumaks sisaldab:
      -    stardinumbrit;
      -     infomaterjale stardis;
•    ajavõtukiibi kasutamist ja ajavõttu;
•    vett joogipunktides;
•    osavõtumedalit igale lõpetajale finišis,
•    eelregistreerunule T-Särki;
•    vajadusel esmaabi;
•    katkestajate transporti finišisse;
•    pesemise võimalust Jõhvi Spordihallis.


Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Rahvajooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

7. Tulemused

Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaigas infotahvlil ja rahvajooksu veebilehel, ametlike tulemustena hiljemalt 14. septembril kell 18.00. 

8. Autasustamine

Kõiki XXXIV Jõhvi Rahvajooksu finišeerijaid (kaasa arvatud lastejooksud) autasustatakse medaliga. 
Iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse medaliga, lisaks võitjaid autasustatakse meenega.
10 km kolme kiiremat meest ja naist absoluutarvestuses autasustatakse karika ning rahalise auhinnaga. 
10 km Ida-Virumaa parimat mees- ja naisvõistlejat autasustatakse meenega.  
10 km ja 5 km Jõhvi valla parimat mees- ja naisvõistlejat autasustatakse meenega.
Kui 10 km distantsil ei ole osaleja vanuseklassi, jääb võistleja tulemus protokolli ja autasustatakse vastavalt absoluutarvestusele.

Koolide ja lasteaedade arvestuse aktiivsusauhinnad.
Kostüümiauhinnad.
Loosiauhinnad.

Võistluse korraldaja

MTÜ JESP
Peakorraldaja: Allan Valk 
Tel.: +3725057155
Peakohtunik: Helen Mast
Rajameister: Avo Sambla
Autasustamine: Kaja Kama

Info:

Jõhvi Rahvajooksu veebilehel www.jesp.ee 
E-post: allan.valk@jewelex.ee 

 

 

 

 

 
Jõhvi rahvajooksu särk