Jõhvi Rahvajooksu juhend

XXXIII JÕHVI RAHVAJOOKSU JUHEND

Teatame, et 5km jooksu ja kepikõnni start on toodud ettepoole s.o. kella 13.05-ks. Muudatuse oleme teinud jooksjate turvalisuse tagamiseks, tingituna ehitustöödest Jõhvi Kontserdimaja kõrval (jooksutrassi vahetus läheduses).

Kõik ülejäänud stardid toimuvad juba eelnevalt väljakuulutatud aegadel.

XXXIII Jõhvi Rahvajooksu korraldab MTÜ JESP koostöös Jõhvi valla ja Jõhvi Spordikooliga. Rahvajooks korraldatakse vastavalt rahvusvahelistele võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile.

XXXIII Jõhvi Rahvajooks toimub laupäeval, 15. septembril 2018.a. 
Võistluskeskuses, Jõhvi Põhikooli staadionil (Hariduse 5, Jõhvi).

1. Vanuserühmad ja distantsid

Tillujooks 250 m (ilma ajavõtuta eelkooliealised lapsed, lapse kuulumine vanuseklassi määratakse ära vanusega jooksu toimumise kuupäeva). 
Noortejooks 1 km
Jooks 5 km
Jooks 10 km
Rahvajooks 5 km 
Kõnd 5 km

Arvestust peetakse ja autasustamisele kuuluvad vanusegrupid (sünniaasta põhised)

1 km

2010.-2011.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2008.-2009.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2006.-2007.a. sündinud tüdrukud ja poisid

5 km

2004.-2005.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2002.-2003.a. sündinud tüdrukud ja poisid
NV  55+ (sünd 1963 ja varem)
M/V  55+(1963 ja vanemad)
Rahvajooksjad ja tervisekõndijad

10 km

Mehed (1984-2001)
Naised (1984-2001)
NV  35-44 (sünd 1983-1974)
NV  45-54 (sünd.1973-1964)
MV  35-44 (sünd 1983-1974)
MV  45-54 (sünd 1973-1964)

2. Stardiajad

12.00 - Tillujooksud eelkooliealistele
12.15 - 1 km tüdrukute jooks
12.30 - 1 km poiste jooks
13.00 - 10 km jooks ja 5 km tervisekõndijad
13.15 - 5 km jooks ja rahvajooksjad

Autasustamine:

15 min peale viimase distantsi lõppemist
Rüseluse vältimiseks stardis võidakse jooksjad rivistada vastavalt rinnanumbrile stardigruppidesse. Grupi ala on tähistatud. Vales grupis startinu diskvalifitseeritakse.

3. Finiš

XXXIII Jõhvi Rahvajooksu finiš on Jõhvi Põhikooli staadionil;
Lastejooksud toimuvad Jõhvi mikrorajooni tänavatel ning algavad ja lõpevad Jõhvi Põhikooli staadionil;
Tillujooksud toimuvad Jõhvi Põhikooli staadionil.

Finišeerides peab jooksjal või kõndijal olema nähtaval rinnanumber. Ilma rinnanumbrita finišialasse ei lubata.

4. Ajavõtt

Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip ja muud stardimaterjalid väljastatakse jooksupäeval kõikidele osalejatele Jõhvi Spordihallis alates kella 10.00-st ja lõpeb 1 tund enne vastava stardi algust.
Ühekordsed kiibid on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele. Kiipi finišis ei tagastata.
Vältimaks asjatuid sekeldusi ajavõtuga, jälgi et rinnanumber oleks korralikult kinnitatud ja jooksu ajal ära ei tuleks. 

5. Registreerimine

1) Osavõtjate eelregistreerimine toimub kuni 22.augustini kella 23.59-ni veebiaadressil www.jesp.ee
NB! Eelregistreerimisel näidata ära rahvajooksu T-särgi suurus. Rahvajooksu särgid saavad ainul eelregistreerunud 1km, 5km ja 10km jooksjad ja 5km kõndijad.
2) Täiendav registreerimine (II voor) toimub alates 23. august kuni 12.09.2018 kella 23.59-ni.
3)Registreerimine jooksu päeval, 15.septembril, ainult Jõhvi Spordihallis alates kella 10.00 ja lõpeb tund enne vastava stardi algust. 
Tillujooksul lõpeb registreerimine kell 11.30.
4) Ida-Virumaa õpilastel on võimalik registreerida ka koolides.
5) Firmadel, spordiklubidel ja koolidel on võimalik registreerida elektroonilise nimekirjaga ja tasuda arve alusel.

6. Osavõtumaks

Osavõtumaks on  5 eurot. Õpilastele, üliõpilastele, ajateenistuses viibijatele ja pensionäridele 2 eurot. Jõhvi spordikooli õpilased osalevad rahvajooksul tasuta, registreerimine toimub treenerite poolt esitatud nimekirja alusel kuni 7.septembrini 2018.a.  
Kohapeal s.o. 15.09.2018 registreerumisel on kõigile osavõtjatele topelttasu - vastavalt 10 ja 4 eurot. Tillujooksul osalemine on tasuta.
Tasuda saab MTÜ JESP arvelduskontole EE361010220108344014

 

Osavõtumaks sisaldab:
      -    stardinumbrit;
      -     infomaterjale stardis;
•    ajavõtukiibi kasutamist ja ajavõttu;
•    vett joogipunktides;
•    osavõtumedalit igale lõpetajale finišis,
•    eelregistreerunule T-Särki;
•    vajadusel esmaabi;
•    katkestajate transporti finišisse;
•    pesemise võimalust Jõhvi Spordihallis.

Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Rahvajooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

7. Tulemused

Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaigas infotahvlil ja rahvajooksu veebilehel, ametlike tulemustena hiljemalt 22. septembril kell 18.00. 

8. Autasustamine

Kõiki XXXIII Jõhvi Rahvajooksu finišeerijaid (kaasa arvatud lastejooksud) autasustatakse medaliga. 
Iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse medaliga, lisaks võitjaid autasustatakse hinnalise auhinnaga.
10 km kolme kiiremat meest ja naist absoluutarvestuses autasustatakse karika ning rahalise auhinnaga. 
10 km Ida-Virumaa parimat mees- ja naisvõistlejat autasustatakse meenega.  
10 km ja 5 km Jõhvi valla parimat mees- ja naisvõistlejat autasustatakse meenega.

Kui 10km distantsil ei ole osaleja vanuseklassi, jääb võistleja tulemus protokolli ja autasustatakse vastavalt absoluutarvestusele.
5km vanuseklasside välised osalejad lähevad “Rahvajooksu” arvestusse.

Koolide ja lasteaedade arvestuse aktiivsusauhinnad.
Kostüümiauhinnad.
Loosiauhinnad.

Võistluse korraldaja

MTÜ JESP
Peakorraldaja: Allan Valk 
Tel.: +3725057155
Peakohtunik: Helen Mast
Rajameister: Avo Sambla
Autasustamine: Kaja Kama

Info:

Jõhvi Rahvajooksu veebilehel www.jesp.ee 
E-post: allan.valk@jewelex.ee 
Suurtoetajad: OÜ Katevara, Jõhvi Vallavalitsus
Toetajad: Jõhvi Spordikool, Ida-Virumaa Spordiliit, Kultuurkapital

Lisaks jooksule palju huvitavaid tegevusi kogu perele.
Korraldajatel on õigus teha juhendisse muudatusi/täiendusi (s.h. distantside osas)